Anlagt fiskevatten!

Nu har vi anlagt en fisketjärn i Vike, inplanterat är Rödgullöga och King Edvard!